Referanseliste

Problemløsing på trykksatte system;

 

Mai 2014 – Tettet eksternlekkasje på 36″ innløpsventil på Heimdal (trunnion kuleventil).

 

Juni 2014 – Vasket og tettet ESD ventil på Kvitebjørn (trunnion kuleventil).

 

September 2014 – Vasket 42″ Langeled innløpsventil  Easington England fikk ventilen innfor lekkasjekravene (solid slabventil).

 

Oktober 2014 – Vasket og tettet 36″ piggsluseventil på Draupner (trunnion kuleventil).

 

November 2014 – Tettet eksterlekkasje på 10″ innløps  ESD ventil, Lyse Neo Stavanger (solid slab)

 

November 2014 – Vasket og tettet 12 stk. 24″ ventiler på gassmålepakken i St.Fergus Scotland (trunnion kuleventiler). Gassco målestasjon.

 

Februar 2015 – Problemløsing på 36″ klasse 600 kuleventil inn til St.Fergus Scotland. Ventilen gikk for sakte.

 

Februar 2015 – Skifte av spindelpakninger på trykksatt system samt reduksjon av operasjonsfriksjon på ESD omløpsventiler Lyse Neo Stavanger (kile sluse og seteventiler)

 

Mars 2015 – Tettet eksternlekkasje på 12″ ventil på  Oseberg sør (trunnion kuleventil).

 

April 2015 – 10 dager med ventilvedlikehold og problemløsing på Troll A

 

Mai 2015 – Tettet ekstern lekkasje fra spindelen på en 42″ parallell sluseventil. Tettet ekstern lekkasje fra bonnet på en  36″ parellell sluseventil på  Kårstø (Solid slab og dobbel ekspanderende sluseventil).

 

Mai 2015 -Vasket og tettet 12 stk. 24″ ventiler på gassmålepakken i St.Fergus Scotland (trunnion kuleventiler). Total målestasjon.

 

Mai 2015 – 14 dager med ventilvedlikehold og problemløsing på Sleipner

 

Juni 2015 – 3 dager med ventiltesting på Gassco anlegget i Dunkerque.

 

August 2015 – 3 dager med ventilvedlikehold og problemløsing på Troll C

 

September 2015 – Ventilvedlikehold og problemløsing på  en 42″ parallel sluseventil og fire 42″ kuleventiler ved Emden anlegget til Gassco

 

November 2015 – Problemløsing og oppsetting av vedlikeholdsprogram ved Easington terminalen til Gassco

 

Januar 2016 – Vasking og tetting av 24″ kuleventil på Kårstø

 

Januar 2016 – Vasking og tetting av to 36″ trunnion kuleventil ved Emden gassanlegget til Gassco

 

Februar 2016 – Tre dager med vasking og tetting av  trunnion kuleventil på Troll A

 

Mars 2016 – Syv dager med problemløsing, vasking og tetting av ventiler på Troll C

 

April 2016 – Problemløsing, vedlikehold og tetting av ventiler på Sleipner R under stans

 

Mai – Juni 2016 – To uker med problemløsing, vedlikehold og tetting av ventiler på Troll A under stans

 

Juni 2016 – Vedlikehold og tetting av internlekkasje på 36″ og 40″ trunnnion kuleventiler på Draupner

 

Juni 2016 – Fire dager med vedlikehold og tetting av ventiler på Sleipner A

 

Juli 2016 -Vedlikehold med vasking og tetting av internlekkasje på 6 stk 30″ og 40″ trunnnion kuleventiler på Draupner

 

August – September 2016 -To uker med problemløsing, vedlikehold og tetting av ventiler på Sleipner A og R under stans

 

November 2016 – Fire dager med ventilvedlikehold på Draupner.

 

November 2016 – Tre dagers ventilkurs for Gassco i  Easington

 

Januar 2017 – To tre dagers ventilkurs for Gassco i Easington. 17 – 19.01 og 21 – 23.01

 

Mars 2017 – Fem dagers konsulenttjeneste på  Sleipner A installasjonen 06 – 10.03. Mini stopp.

 

April 2017 – Fire dager ventilvedlikehold på LRF Gassco anlegget i Easington 01.04 – 04.05.

 

Mai 2017 – Tre dagers ventilkurs for TDW offshore service i Stavanger Norge. 29 – 31.01.

 

June 2017 – 13 dager ventilhjelp på  Draupner installasjonen 13 – 26.06. Stans jobb.

 

September 2017 –Tre dagers ventilkurs  for Gassco i Easington 12 – 14.09

 

Oktober 2017 –Tre dagers ventilkurs for National Grid UK  24 – 26.10

 

Mars 2018 –Tre dagers ventilkurs for TDW offshore service i Stavanger Norge. 19 – 21.03.

 

April 2018 – Fire dager ventilhjelp på Draupner installasjonen 09 – 12.04. Ministans.

 

April 2018 – To dagers ventilkurs:For ventiler med stigende spindel  16 – 17.04. For Statoil i Bergen

 

April 2018 – To dager med ventilvedlikehold i Haugesund. Smøring av ventiler til prosjekt 18 – 19.04

 

Mai 2018 – Tre dager ventiltesting for Equinor FAT i Italia. 14 – 16.05

 

Mai 2018 – Fem dager med ventilvedlikehold på LRF Gassco anlegget i Easington 21 – 25.05.

 

Juni 2018 – To dager med ventilkontroll på Gassco Easington og Dornum anleggene 29 – 31.06.

 

Juni 2018 – Ventilreparasjon på 10″ klasse 1500 solid slab ventil på Lyse Neo anlegget i Stavanger 12.06.

 

August 2018 – Ventilvedlikehold og ventilreparasjoner på Gjøa. Vasking av  9 ventiler både trunnion kuleventiler og  paralelle sluse ventil på 30.08 til 05.09.

 

September 2018 – Fire dagers ventil grunnkurs for TS Group i Porsgrunn.

 

Referanse Gassco